Hero

Min skog är full av berättelser

En välskött skog med kulturhistoriska platser och många berättelser knutna till sig. Så beskriver Emil Jörnelid sin skog som har funnits inom familjen i fem generationer. 

Logo
#9627
Emil
Jörnelid
  • 293 hektar
  • Klippingsbo

Berätta om din skog

Min skog har funnits inom familjen under flera generationer, och just nu är det jag och min tvillingbror som förvaltar den. Vår skog ligger i Klippingsbo, är cirka 293 hektar och är enligt mig väldigt välskött. Vi försöker följa skogsvårdsplanen i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som vi anpassar skogsbruket efter lokala och naturliga förhållanden. På vår mark finns också flera kulturhistoriska platser, som har många berättelser knutna till sig. Vi har tillsammans med den lokala hembygdsföreningen skrivit ned dessa historier, samt skyltat upp dem i skogen. Så berättelser som tidigare bara funnits med som historier finns nu bevarade för framtiden. Det känns väldigt fint.

Hur gör du för att ta hand om din skog på bästa sätt?

Förutom att bevara alla kulturhistoriska platser så strävar vi efter att visa så stor hänsyn som möjligt mot både djur och växter. Vi sparar till exempel på högstubbar för att insekter och fåglar ska ha mat och boende. Vi försöker också få till en så stor variation av trädslag som möjligt, för att undvika monokulturer. Men det tar tid, "gamla bestånd" kan inte påverkas i samma utsträckning som de yngre. När man röjer ungskog så kan man anpassa och välja vilka trädslag som är lämpligast för just den aktuella platsen.

Du arbetar också med återskapa våtmarker, berätta

Jag och min bror håller på med våtmarksprojekt, något som är lite unikt. Det finns ett par områden där det har dikats ur sjöar under 1900-talet, och som idag är obrukbara som jordbruksmark. Det tidigare brukandet har medfört nedbrytning av organiska material vilket i sin tur gör att stora mängder koldioxid frigörs. I denna nedbrytningsprocess så sjunker marken kontinuerligt. Vi vill återställa dessa marker, vilket leder till att vi binder koldioxiden i marken, och det i sin tur är bra för klimatet. Samtidigt finns det en marknad för turister som söker lugna miljöer att vistas i, till exempel genom att campa. Därför har jag en tanke om att skapa miljöer där turister kan nyttja vackra platser för uppställning av tält eller husbil.

Vad tänker du kring att din skog bidrar till förnybara produkter?

Det är något som känns väldigt spännande och intressant. Av skogen kan vi till exempel göra papper, medicinförpackningar, vätskekartonger och infrastruktur. Genom att använda skogsprodukter och trämaterial kan vi minska användningen av fossila bränslen, samtidigt som vi bidrar till att kol binds i naturen. Något som är extra spännande att följa är min skogsägarförening Södras utveckling av nya textilier, där vi använder skogsråvara för att skapa nästa generations kläder.

Hur ser du på din skogs framtid?

Jag ser positivt på min skogs framtid. Vi måste anpassa vårt arbete efter ett allt mer torrt klimat, klimatförändringen går snabbare än vad många av oss vill inse. I och med detta ökar också risken för insektsangrepp, eftersom de trivs i ett varmare klimat. Men jag tror ändå att vi kommer bruka skogen på ett snarlikt sätt om 100 år, även om vi i större utsträckning behöver plantera andra trädslag än vad vi gör idag. Jag tror också att vi framåt kommer minska antalet slutavverkningar, och istället övergå till ett kontinuerligt skogsbruk vilket innebär att man brukar skogen utan att utföra slutavverkningar på större ytor. Jag har några områden där jag ska testa detta brukande på, vilket känns spännande.

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212